Levensbeschrijving

Tekstblick is het tekstcorrectie- en redactiebureau van drs. L.F. (Léon) Blickman (1954). Hieronder volgt een korte levensbeschrijving.

Opleiding en werk

Na een studie Nederlandse taal- en letterkunde te Leiden was ik lange tijd alleen werkzaam als docent Nederlands in diverse typen onderwijs. Behalve in het reguliere voortgezet onderwijs doceerde ik ook aan een politieopleidingsschool te Den Haag. Tevens gaf ik jarenlang les aan anderstaligen, onder andere aan de Rotterdamse Volksuniversiteit. Sinds 25 jaar ben ik als leraar Nederlands aan een havo-vwo-school in Den Haag verbonden.

Naast mijn lesactiviteiten heb ik me sinds 1989 beziggehouden met het schrijven van boekrecensies en het vervaardigen van uittreksels voor het scholierenmagazine Pauze. In 2003 ben ik hiermee gestopt. Daarna heb ik twee leergangen Nederlands geschreven voor de Leidse Onderwijs Instellingen.

Redactie- en correctiewerk

De afgelopen jaren heb ik een kleine honderd boeken geredigeerd en gecorrigeerd voor verschillende uitgeverijen, waaronder Bruna, Balans, Inmerc en Signature, maar ook voor particulieren. Tevens was ik corrector van een clubmagazine en van een onderwijsbulletin.

Passie

Bij al dit redactie- en correctiewerk werd mij pas echt duidelijk wat mijn grote passie is: het verbeteren en/of herschrijven van door anderen gemaakte teksten. Natuurlijk heb ik me hiermee in het onderwijs ook altijd al beziggehouden. Mijn ambitie reikt echter verder. Eigenlijk ben ik er sinds enkele jaren, ook buiten mijn officiële werk, voortdurend mee bezig de teksten die mijn ogen passeren, op hun juistheid te onderzoeken.

Tekst als visitekaartje

Daarbij ben ik ervan overtuigd dat het nog steeds belangrijk is dat een tekst een juiste spelling, stijl, structuur en eenduidige inhoud heeft. Voor veel bedrijven is de uitgaande post een visitekaartje. Indien de informatie daarin fouten bevat, kan dat een indicatie voor nonchalance zijn, voor een algeheel gebrek aan zorgvuldigheid.

Bureau Tekstblick

Voor mij was het daarom tijd om van mijn passie mijn beroep te maken. Het leek me erg leuk en nuttig mijn ervaring als tekstverbeteraar ook buiten het onderwijs in te zetten, ten behoeve van overheidsinstellingen, bedrijven en particulieren.
Bureau Tekstblick was geboren.


drs.L.F.Blickman

Adres:
De Savornin Lohmanplantsoen 17
2253 VM Voorschoten

Telefoon: 071-5720201
Mob.tel.: 06-40481735
E-mail:

KvK-nummer: 27334288